• HANGAR
 • HARRO
 • Sky Kik บางนากม 1
 • SRT Factory
 • อาคาร Work Shop มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนกาญจณาภิเษก สุพรรณบุรี
 • โชว์รูม มาสด้าภูเก็ต
 • อาคารซ่อมเฮลิคอปเตอร์ สนามเทนนิสเมืองทองธานี คลังสินค้าบ้านโพธิ์

ผลงานที่ผ่านมา

อาคาร จอดรถยนต์ อาคาร จอดรถส่งสินค้า โรงงาน โออิชิ อาคาร โชว์รูม มาสด้าเชียงใหม่ อาคารลานกิจกรรม โรงเรียนเซนต์โยเซพระยอง อาคารลานกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชันลำนาราย์ อาคาร HANGAR  (ศูนย์ซ่อม เฮลิคอปเตอร์ ) อาคารสนามเทนนิสเมืองทองธานี 2 สนาม C2  C3 คลังเก็บมันสำปะหลัง โรงงานผลิตMETAL SHEET อาคารโรงงาน SMC อาคารโรงงานผลิตน้ำผลไม้ บริษัท ไทยแทนฟู๋ด จำกัด คลังสินค้าโฮมอะโกร

ภาพโครงการในอนาคต

โครงการอณาคต โรงเรียนนานาชาติHARROW โครงการอณาคต โรงเรียนธรรมโชติ สุพรรณบุรี โครงการอณาคต อาคารพักอาศัย 3 ชั้น จ.ชัยนาท โครงการอณาคต อาคารพักอาศัยพร้อมศูนย์ล้างรถ จ.เชียงใหม่ SOCCER PRO บางนา โครงการอณาคต SPORT CLUB จ.เชียงใหม่ โครงการอณาคต ARENA SPORT CLUB
บริษัท เซลล์ลูล่า บีม (ประเทศไทย) จำกัด
Cellular Beam (Thailand).co.ltd
เลขที่ 10 ซอยนาวงประชาพัฒนา 3 ถนนนาวงประชาพัฒนา
แขวงสีกัน เขคดอนเมือง 10210

บริษัท เอโอ สีตล จำกัด
AO Steel .co.ltd
ถนน 311 สามโคก-เสนา
ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา